Maszyny rolnicze FARMOSTAL

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Opis projektu: Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez inwestycję w Filtowentylację oraz w filtry mgły olejowej w przedsiębiorstwie Farmostal Marzena Wiśniewska”

Fundusze Europejskie

Farmostal Marzena Wiśniewska
 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa FARMOSTAL Marzena Wiśniewska poprzez inwestycje przeciwdziałające niekorzystnym skutkom brexit

Celem głównym projektu jest adaptacja przedsiębiorstwa do negatywnych skutków brexitu poprzez inwestycje rozwojowe. Dzięki wdrożeniu projektu planowany jest dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży eksportowej.

Dofinansowanie projektu: 131 857,05